چوب چنار

بهترین جنس چوب برای پایه‌های چوبی میز چیست؟

/types-of-wood

یکی از اصلی‌ترین مسائل قبل از تهیه پایه‌های چوبی تعیین جنس چوب آن میباشد. از آنجاییکه که صنعت چوب‌سازی دارای طیف بسیار گسترده‌ای میباشد به همین خاطر گزینه‌های زیادی میتواند برای خرید و یا تولید پایه‌های چوبی پیش روی مشتریان و یا تولیدکنندگان باشد. بهترین روش برای تعیین و انتخاب جنس پایه‌های چوبی و یا به طور کلی برای تهیه تزیینات چوبی، شناخت ویژگی‌های آن است. با توجه به وجود گونه‌های مختلف چوبی، انتخاب اشتباه آن میتواند منجر به پرداخت هزینه‌های زیاد و یا کیفیت بسیار پایین شود. به همین منظور اولین گام میبایست شناخت بعضی از ویژگی‌های چوب‌های رایج بازار باشد. در ادامه به اختصار برخی از این مشخصات را بررسی میکنیم.