درباره ما

فروشگاه دارچوب تامین کننده تجهیزات دکوراسیون داخلی از قبیل پایه، تاج، پاخور، ،گل، سرستون و قرنیز چوبی در کشور میباشد. امکان ارسال تجهیزات چوبی به تمامی مشتریان در کشور با کمک از سرویس‌های مجاز ارسال بار در کشور فراهم میباشد.