قـوانین و مقـررات

- حقوق مشتریان

  • تمامی اجناس به صورت دقیق قیمت گذاری شده است و پشتیبانی و به روزرسانی قیمت اجناس بر عهده فروشگاه میباشد.
  • ویژگی های ذکر شده در زیر هر کالا دقیق اندازه گیری شده است و مشتریان عزیز در صورت مغایرت می توانند اجناس مورد نظر را مرجوع کنند.

- طریقه فروش

  • اجناس به صورت کارت به کارت فروخته میشود و امکان سفارش آنلاین تا زمان شکل گیری درگاه امن در سایت فروشگاه امکان پذیر نمی باشد.

- نحوه ارسال کالا

  • ارسال کالا به صورت موردی با هر مشتری هماهنگ میشود که رسید ارسال و مقررات آن حسب نوع ارسال در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

- مقررات بازگشت کالا

  • بازگشت کالا در صورت نارضایتی مشتریان به هر دلیلی در طی حداکثر ۲۴ساعت پس از تحویل کالا توسط مشتریان صورت خواهد گرفت که پشتیبانی آن توسط پرسنل خدمات فروش دارچوب صورت خواهد گرفت.