لچکی پایه مخروطی

نحوه اتصال پایه چوبی چگونه است؟

/furniture-legs

یکی از چالش­‌های اشخاصی که در خانه تمایل به تعمیر پایه‌­های چوبی مبل خود و یا ساخت تزیینات چوبی با پایه را دارند نحوه بسته شدن پایه به صفحه بالایی آن است.